Verdensfred

   

 

   

1.   Fredsplan

 

- Tekst

2.   Verdensborgeren

 

- Noter / Tekst

3.   Verdensborgeren

 

- Musikk

4.   Verdenserklæringen for Fred

 

- Tekst

5.   Fredsøvelse

 

- Invitasjon

6.   Fredsøvelse

 

- Program

7.   Fredsøvelser Norden

 

- Plan 12 øvelser

8.   Fredsøvelser Norden

 

- Plan 12 øvelser - appeller

9.   Global handling

 

- Invitasjon

10. Global handling 

 

- Plan

11. Global handling

 

- Fredsbølge

12. Motto

 

- Tekst

13. Stjerna

 

- Symbol

14. Fredselskere

 

- Symbol

15. Fredens Stjerne

 

- Bilde

16. Freds Fanfare

 

- Musikk

 

   

Tilbake til innhold/index

   www.worldpeace.no