FREDSØVELSE I NORGE
*

 

 

VÆR MED Å SKAPE FREDSBØLGEN


VÆR MED I STILLHET


SYNG EN SANG*'
PEACE IS STRONG ENOUGH '