VERDENSBORGEREN

 

 Starter i stillhet ...


Spill - syng som til et lite barn, en ny Verdensborger
...

 

 

  . . . .       EMMME YA     TONU,       EMMME YA      TONU,      EMMME YA      TONU,       EMMME  YA,      EMMME YA,     EMMME YA-A     TONU

 

 

 

EMMME YA TONU, EMMME YA TONU, EMMME YA TONU

EMMME YA, EMMME YA

EMMME YA TONU

 

 

EMMME YA TONU, EMMME YA TONU, EMMME YA TONU

EMMME YA, EMMME YA

EMMME YA TONU