VERDENSERKLÆRINGEN FOR FREDFred er menneskehetens mål.


*

 

Fred er øyeblikkets kunst; musikk som fryktløst spiller uten grenser.

Fred er frihet til å elske.

Elske er menneskets virkelige arbeid.


*

Fredselsker er mennesket som i kraft av seg selv vet:

Målet er allerede nådd !