1.  Verden i frihet  1.  Worldfreedom 
     
  2.  Fred  2.  Peace 
     
  3.  Verdensfred  3.  Worldpeace