FREDSØVELSE
*


STILLHET - MUSIKK - SANG

Stillhet ... Verdensborgeren


VERDENSREKLÆRINGEN FOR FRED

Statsministeren


FREDENS STEN

Kongen