NORDEN

 

ØVELSER / APPELLER

 

Appell statsoverhoder - Verdenserklæringen for Fred


Overrekkelse - Fredens Sten

 

 

*  *  *1.
NORGE
Statsministeren
... Appell Erklæring
   
Norges Konge
... Fredens Sten
2.
SVERIGE
Statsministeren
... Appell Erklæring
   
Sveriges Konge
... Fredens Sten
3.
DANMARK
Statsministeren
... Appell Erklæring
   
Danmarks Dronning
... Fredens Sten
4.
ISLAND
President
...
5.
GRØNLAND
Formann
...
6.
FÆRØYENE
Lagmann ...
7.
FINLAND
President ...
8.
AALAND
Landråd ...
9.
ESTLAND
President ..
10.
LATVIA
President ...
11.
LITAUEN
President ...
12. SAMELAND President (N) ...
    Ordfører (S) ...
    President (F) ...
    Leder (R) ...
    Leder (R) ...