skaper - en fredsbølge - jorden rundt

 


 
6. skritt