www.worldpeace.no


    

   
Verden i frihet    
     
1.   Frihetsfanfare    - Musikk
2.   En verden i frihet   - Bilde
3.   Alle er vi født frie   - Tekst
4.   En verden uten vold   - Tekst
5.   Ingen fred uten frihet   - Tekst
6.   Frihet - Likhet - Brorskap   - Tekst
7.   Frihet - Likhet - Brorskap   - Musikk
8.   Fryktløshet   - Tekst
9.   Legg våpnene ned !   - Tekst
10. Global Disarm Call   - Tekst / Musikk
11. Det hvite flagget   - Tekst
12. Det er nettopp du som avgjør !   - Tekst
13. Frihetens Vind - Freedom Spirit   - Tekst
14. Stillhet - Musikk - Sang   - Tekst
     
 
Fred