Verden i frihet

 

 

 

 

 

1.   Frihetsfanfare 

 

- Musikk

2.   En verden i frihet

 

- Bilde

3.   Alle er vi født frie

 

- Tekst

4.   En verden uten vold

 

- Tekst

5.   Ingen fred uten frihet

 

- Tekst

6.   Frihet - Likhet - Brorskap

 

- Tekst

7.   Frihet - Likhet - Brorskap

 

- Musikk

8.   Fryktløshet

 

- Tekst

9.   Legg våpnene ned !

 

- Tekst / Musikk / Video

10. Global Disarm Call

 

- Tekst / Musikk / Video

11. Det hvite flagget

 

- Tekst

12. Det er nettopp du som avgjør !

 

- Tekst

13. Frihetens Vind

 

- Tekst

14. Stillhet - Musikk - Sang

 

- Tekst

 

 

 

 

 

 

Fred

 

 

     www.worldpeace.no