FRIHETENS VIND

 

 

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.

La den vise deg verden, ja slik som du vil.

 

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.

La den vise deg veien, akkurat dit du vil.

 

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden.

La frihet være veien, dermed får du det til.

 

 

 

 

 

 

FREEDOM SPIRIT

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let it show you the world, just like you want.

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let it show you the way, just where you want.

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit.

Let freedom be the way, and you get what you want.