FRYKTLØSHET

 


Frykt er en følelse basert på fortid.


Erfaringen om at ytre krefter er sterkere enn oss selv.

 

Men ingen ytre kraft i verden, er sterkere enn den frie kraft i deg selv.

 

Den åpner alltid for løsninger, til det beste for helheten....


Frihetens kraft er alltid å finne, - i øyeblikket, - her og nå.


Den fjerner frykten, smerten, - håpløsheten, avmakten, - fortvilelsen, savnet og sorgen.

 

Den gir opplevelsen av å være en del av andre, - en del av verden, - opplevelsen av å ha ansvar.

 

Den gir inspirasjon og kraft til å ta ansvar, - ta tak i livet og skape det bedre for andre.


...


Fryktløshet er - å være fri til å skape en bedre verden !