ALLE ER VI FØDT FRIE

 

 

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE
10. desember 1948 - artikkel 1 - uttrykker klart: 


" Alle mennesker er født frie ...”

... og bør handle overfor hverandre i brorskapets ånd. "

 


Av dette, - har vi alle den rett til å vokse opp og leve, - i en fri og fredfull verden.

 

...Verden vi lever i, - den skapes.
Her og nå, - i dag, - hver dag, - hvert øyeblikk i livet.

Og hver og én av oss, er vi med på dette.

 

Med våre tanker, ord og handlinger.
Vi påvirker alle verden rundt oss.

 

Dette gjelder også volden i verden.

Terror, konflikter, kriger, - vold i nærmiljøet, - i familier, samt all den daglige volden i media.
Vi vet i dag: -
Volden påvirker oss alle.

Og siden den påvirker oss alle, så har vi alle også et ansvar, om gjøre noe med den.

 
Gjennom respekt til hverandre og naturen.

Ved å ta ansvar, - si ifra, - hjelpe og tjene hverandre.
Og trekke sammen,
- skaper vi en bedre verden.

 


...
Verden er i dag så gjensidig integrert, at det blir ingen fred og frihet i våre egne liv,

uten fred og frihet for oss alle.  

 

Verden er blitt vår felles individuelle utfordring.

 

For ingen stat, organisasjon, eller enkeltperson i verden, klarer denne jobben for oss alene.

Ingen i hele verden, klarer denne jobben for oss alene.

Det er kun som enkeltmennesker, som medmennesker sammen, vi klarer dette.

 

Som enkeltmennesker er vi ikke maktesløse.

Som medmennesker sammen er vi sterke, og skaper store forandringer.

 

 

 

*

 

 

 


I brorskapets ånd, - i omsorg og medfølelse med hverandre.
For alle dem som akkurat nå i dag rammes av krig og vold.

Det er nødvendig at vi forener våre krefter, og sammen skaper en bedre verden.

 

For så lenge det finnes kun én enkelt én av oss, uansett hvem, uansett hvor, som ikke opplever i fred og frihet,
har vi en jobb å gjøre. 

 

For hver gang volden utspiller seg, er det en tragedie.

 

For hver gang er det selve kimen i livet som knuses og lammes.

 

- Det å elske og være elsket. 

 

 


*

 

 


Vi trenger i dag en trygg og fri verden. 

 

Ved å forene våre krefter er ingen ting umulig.

 

Ved å ta ansvar som enkeltmenneske og trekke sammen som medmennesker,
er det mulig å skape ...

 

 

EN VERDEN I FRIHET