EN VERDEN UTEN VOLD

 

 

Vi er inne i en global kamp mot vold og terror.

Fienden defineres ikke lenger bare som land og ledere, - men som grupper, celler, medlemmer i nettverk og enkeltmennesker.

Og i dag, selv med verdenshistoriens mest betydelige etterretning og overvåkning, skjuler fienden seg i blant oss og har ingen kjennemerker.

 

Fiendebildet er i dag utviklet til sitt fulle. - Ved at vi alle kan være en potensiell trussel.

 
*

 

 


Sparker man en ball mot en vegg, så kommer den tilbake.


Enhver handling skaper en reaksjon.

 

Enkeltmenneskets handling skaper en reaksjon fra samfunnet.

Samfunnets handling skaper en reaksjon fra enkeltmennesket.

Vold, krig og terror verden over, er med det en reaksjon på bruk av makt og vold verden over.

 

Ved bruk av makt og vold, gir vi kun næring og kraft til mer vold, som med det søker nye veier og enkeltmennesker for utløp, for å slå tilbake.

 

 

 

*

 

 

 

Slik det er lys og mørke i verden, finnes det gode og det onde.
Men dette er krefter som finnes i oss alle.

 

Det er vanskelig å fange selve solstrålen ved å gripe om den.
Likeledes med mørket og det onde.

 

Derfor lykkes vi aldri med å frigjøre oss fra volden ved fortsatt bruk av makt.

 

Vi lykkes ved å søke den frie kraft i oss selv som nærer det gode.

 

Og ved kjærlighet, - forståelse, respekt, tilgivelse, takknemlighet, omsorg og opplysning,
så styrkes og reagerer den gode kraft i oss alle deretter, og samfunnet vil blomstre av frie, kjærlighetsfulle og trygge mennesker.

 

Vår viktigste etterretning handler derfor ikke om å ettersøke og finne noen fiende ute i verden.
Men å ettersøke og finne den frie gode kraft i oss selv.

 

Vårt sterkeste verktøy, som enkeltmennesker og som samfunn er derfor:

Å sette den frie kraft ut i handling !

 

 

 EN VERDEN UTEN VOLD