DET ER NETTOPP DU SOM AVGJØR !Alle er vi søstre og brødre under solen.

Alle er vi en del av jorden.

Alt henger sammen i livets vev.

 

Himmelen, luften, vannet, jorden.

Menneskene, dyrene, naturen.

Fra det minste usynlige frø i vinden, til grunnfjellets massiv.

 

Ukjent - kjent, liten - stor, fattig - rik.

Alle har vi den spesielle og avgjørende betydning,

for hverandre og hvordan verden utvikler seg.

 

Din tanke, dine ord, dine handlinger er den avgjørende forskjellen i verden.

 

Du er den avgjørende forskjellen i verden !

 

DET ER NETTOPP DU SOM AVGJØR !