INGEN FRED UTEN FRIHET

 

 

Fred er frihet fra undertrykkelse, frykt og smerte.

 

For å oppleve en verden i fred, er det derfor nødvendig med en vei basert på frivillighet, uten bruk av makt og tvang.

 

 

FRIHET -  LIKHET -  BRORSKAP