TREKKFUGLER
Lengter ... Venter

Født frie ... Som fuglerVenter på signalet

Signalet kommerSetter kroppen i bevegelse

Ingen nøling ... lekende lett ...Energien øker

Flokken tar av sammen

Trekker sammen


Samarbeidet løfter selv det svakeste ledd helt frem