TREKKFUGLER
Lengter ... Venter

Født frie ... Som fuglerVenter på signalet

Signalet kommerSetter kroppen i bevegelse

Ingen nøling ... lekende lett ... energien økerFlokken tar av sammen

Trekker sammen

Samarbeidet løfter selv det svakeste ledd helt frem