FRIHETENS VINDHør på vinden, lek med vinden, vær som vinden

La den vise deg verden, ja slik som du vil

 

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden

La den vise deg veien, akkurat dit du vil

 

Hør på vinden, lek med vinden, vær som vinden

La frihet være veien, dermed får du det til

 

 

 

FREEDOM SPIRIT

 

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit

Let it show you the world, just like you want

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit

Let it show you the way, just where you want

 

Join the spirit, light the spirit, be the spirit

Let freedom be the way, and you get what you want