www.worldpeace.no


    

   

Verdensfred

   

 

   

1.   Fredsplan 

  - Tekst

2.   Verdensborgeren

  - Noter / Tekst

3.   Verdensborgeren

  - Musikk

4.   Verdenserklæringen for Fred

  - Tekst

5.   Fredsøvelse

  - Invitasjon

6.   Fredsøvelse

  - Program

7.   Fredsøvelser Norden

  - Plan 12 øvelser

8.   Fredsøvelser Norden

  - Plan 12 øvelser - appeller

9.   Global handling

  - Invitasjon

10. Global handling

  - Plan

11. Global handling

  - Fredsbølge

12. Motto

  - Tekst

13. Stjerna

  - Symbol

14. Fredselskere

  - Symbol

15. Fredens Stjerne

  - Bilde

16. Freds Fanfare

  - Musikk

 

   

Tilbake til innhold/index