www.worldpeace.no


    

   
Verdensfred    
     
1.   Fredsplan    - Tekst
2.   Verdensborgeren   - Noter / Tekst
3.   Verdensborgeren   - Musikk
4.   Verdenserklæringen for Fred   - Tekst
5.   Fredsøvelse   - Invitasjon
6.   Fredsøvelse   - Program
7.   Fredsøvelser Norden   - Plan 12 øvelser
8.   Fredsøvelser Norden   - Plan 12 øvelser - appeller
9.   Global handling   - Invitasjon
10. Global handling   - Plan
11. Global handling   - Fredsbølge
12. Motto   - Tekst
13. Stjerna   - Symbol
14. Fredselskere   - Symbol
15. Fredens Stjerne   - Bilde
16. Freds Fanfare   - Musikk
     
Tilbake til innhold/index