STILLHET  -  MUSIKK  -  SANG

i stedet for makt og tvangVi lever i en vanskelig tid.

Med maktbruk og vold.


Og hver dag kjemper samfunnet videre, - med fortsatt bruk av makt og våpen.

Det finnes alternativ, - uten bruk av makt og våpen:


Stillhet - Musikk - Sang
  ... er trygge spor.

Ja, fordi alt i verden er en ryme mellom Stillhet - Musikk - Sang.

        

 

 
  Fjellets stillhet  . . . skogens ro

  Vinter og vår  . . . natt og dag

  Vinden som hvisker i trærne . . . vannet som spiller i bekken . . . fuglene som synger

  Det elskende par … barnets lek ...

  Ja, hver enkelt én av oss likeså . . .

      med våre egne hjerteslag . . . vår egen pust . . . vår egen stemme

 
….

 

 


Stillhet ...


Alle har vi behov for ... stillhet ... i hverdagen.

I stillhet finner vi ro og fred, ... den aller beste hvile,  … vår egen tanke og bevissthet.


I stillhet kan vi lytte til verden, ... erfare dyp kjærlighet, ... respekt, ... og minnes dem vi har mistet.

I stillheten finner vi de sterkeste krefter i livet.


Stillhetens krefter forsterkes gjennom musikk.

 

Å synge er musikk.

Å synge sammen med andre er synergi.

Og med kjærlighet, - slår lyden av musikk - sang sprekker i all verdens murer !

 

Stillhet - Musikk - SangEnnå har vi ikke tatt i bruk Stillhet - Musikk - Sang sterkt nok,
som vern mot vold.

 

Ennå står det igjen å oppleve, at vi som folk, stater og kontinenter, - sammen bruker


STILLHET - MUSIKK - SANG som vårt fremste verktøy for fred.

 

 

 
*

 

 

 


Slik verden er i dag, - er det nødvendig at vi som enkeltmennesker tar ansvar.

 

Likeledes identifisere oss som det vi alle virkelig er, verdensborgere.


Og leve sammen som medmennesker, - i den globale landsbyen vi alle tilhører. 

Og slik det er med tautrekking:

 

Alene kan vi føle oss svake mot mange.

Sterkere blir vi når flere trekker sammen.

Og ekstra sterke blir vi, - når vi trekker sammen, - akkurat samtidig. 

 

- Og lekende lett blir det, når både høyre og venstre side, i stedet for å trekke i hver sin retning,
trekker i samme retning, - mot samme mål. 

 
Et enkelt verktøy for dette, er Stillhet - Musikk - Sang
.

 

 

 

 

 

 


Derfor denne invitasjon:

At vi nå forener våre krefter, - og trekker sammen,

og sammen skaper en GLOBAL FREDSBØLGE

gjennom STILLHET - MUSIKK - SANG.
. . .

For å sette fredsbølgen ut i livet, og skritt for skritt øke dens tyngde og kraft, trenger vi en
handlingsplan.

En handlingsplan, - basert på frie fredsskapende øvelser, - i det å samles i stillhet , - og synge sammen.

Også direkte gjennom media.

 

Slik får vi alle muligheten til, - å trekke sammen samtidig, - mot samme mål, - fred.

Selv om vi sitter alene hjemme i stua, - eller hvor som helst.

Og øvelse gjør mester.

1. skritt
i planen er som følger:


Åpne med fredsøvelse i Norge, - fra Monolitten i Vigelandsparken,
og andre steder over hele landet der det er naturlig å samles.

 


Forene oss i stillhet,
- og synge en enkel sang for fred, - sammen.

 


Deretter, skritt for skritt, uke for uke i 12 uker, fortsette med øvelser hele Norden rundt
.
Ved å forene alle land og folk i Norden, inklusive Baltikum, på samme måte.

 

Slik får vi alle i Norden muligheten, - til å trekke sammen samtidig, - mot samme mål.
Og skritt for skritt forenes til én fredfull familie.

 

Og fra Rådhusplassen i Oslo, samle Norden og bekrefte dette. 

 

 

 De neste skrittene
, -

påfølgende halvår for halvår, skritt for skritt,
forene resten av Europa,
Amerika, Asia/Australia og Afrika på samme måte.

 

 

Gjennom dette skaper vi sammen en Global Fredsbølge jorden rundt på 3 år.

 

 

 *

 

 

 
Vi oppnår aldri fred i livet ved bare å håpe, - ei heller forvente eller kreve at andre skal skape dette for oss.

 

Ved å ta ansvar som enkeltmenneske, skaper vi fred.

Ved å trekke sammen som medmennesker, gjennom …

 

STILLHET - MUSIKK - SANG

 

skaper vi en

GLOBAL FREDSBØLGE


 

 

 

 

 

 


*

 

 

 
Alle som har en stemme, kan også synge en sang.
Man trenger ikke være en sangstjerne for å kunne gjøre det.

 

Ved å samle oss i stillhet og synge sammen samtidig - i hele Norge,
er vi i stand til å skape en sterk fredsbølge.

 

Ved videre, - skritt for skritt, - samle oss i hele Norden,

blir bølgen grensesprengende.

 

Ved skritt for skritt, - samle oss jorden rundt,

blir bølgen en ..

 

FORVANDLENDE KRAFT

 

 

 

 

Ved å samle oss i stillhet og synge sammen, - oppnår vi følgende:

 

 

 MUSIKK  -  SANG

 

er skapende energi,


vibrasjoner.

 

 

 

 

MUSIKK  -  SANG

 

skaper ringer i vannet,


i livets vann.

 

 

 

 

UNISON  SANG

 

er synergi,


gir kraft til å forvandle.

 

 

 

 

UNISON  SANG

 

globalt, forvandler jorden til

 

Fredens StjerneJente - gutt, søster - bror, mor - far, kvinne - mann, gammel - ung, svart - hvit, kjent - ukjent, fattig eller rik.

 

Uansett hvem vi er, eller hvor vi lever i verden:

Vi er alle
verdensborgere, likeverdige verdensborgere.

 En enkel sang kalt Verdensborgeren,
- er lett å synge for alle, - og støtter oppunder dette.

 

Sangen er bygget på tre enkle ord:   EMMME YA TONU

 

Dette betyr kvinnenes sol, og er et navn på stjernen Sirius.

 

 

 


Sirius har stråler med samme kvalitet som solen.

 

Her på jorden er det; ... det nyfødte barn, ... den nye verdensborgeren, som er solen.

 


Sangen Verdensborgeren, gir derfor ...

- En ekstra kraft til alle nyfødte barn.

- En ekstra kraft til alle barn.
- En ekstra kraft til barnet i oss alle.

 Som verktøy i handlingsplanen, uttrykker den således:

 

- Alle er vi verdensborgere.

- Alle er vi søstre og brødre, i den samme globale familie.

 

 

 

Verdensborgeren starter i

 

Stillhet ... og har 3 like vers ...

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 Til å støtte fredsbølgen jorden rundt, følger en erklæring: 

 

Verdenserklæringen for Fred

 

Vi appellerer til alle folk og land å motta erklæringen, som uttrykker:

Det er i kraft av oss selv skaper vi freden, ved å elske.

 


 


Vårt viktigste og virkelige arbeid er, ... å elske.

 

Å elske er kimen til, - selve årsaken til at vi alle sammen lever.
Det er kjærligheten vi alle er skapt ut av.

Av dette er vi alle av den samme herkomst, alle av den samme essens.

- Vi er alle søstre og brødre, i slekt med hverandre.  ...

 


Det lever et barn i oss alle.


Hver og én av oss har vi derfor behov for respekt, trygghet og omsorg.
- Å være elsket for akkurat den vi er.

 

Vår plan vil lykkes, og har allerede lykkes, - når vi vet:
Det er barnet i oss alle vi elsker.

 

 

 

  


LIVETS SEIER

 

Livets seier, livets vår.

Livets blomstring, livets år.

 

Den som vil, blir aldri trett.

I livets spill, som mestres lett.

 

Barnets lek er uten hvile.

Den er for voksne, livets spire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fredens Sten
... støtter også: 

 

Fredens Sten overrekkes fra land til land, fra kontinent til kontinent, verden rundt der fredsøvelsene finner sted,
som en stafettpinne.

 

Siste setning i erklæringen er skrevet inn.

Det er i kraft av oss selv, ved å elske, vi skaper freden.

 

 

 

Og sammen med andre er dette ...

 

 

 VAKRERE

 

enn nordlyset

 

 

 

MER SPENNENDE

 

enn å reise til Mars

 

 

 

MER GRENSESPRENGENDE

 

enn atombomben

 

 

 

LEKENDE LETT

 

som vestavinden

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
FNs mål er klart:
En verden uten vold og varig fred.

 


For å skape dette, var alle verdens ledere av FN-landene samlet september 2000.

Da vedtok de FNs tusenårs-erklæring.

Erklæringen sier:

 

 


2.      Vi har et kollektivt ansvar, - spesielt for barna i verden.

 

4.      Vi er målbevisst bestemt å etablere varig fred i hele verden.

 

5.      Sikre at globalisering blir en positiv kraft for alle. - Gjennom bred og utholdende innsats.

 

8.      Vi vil ikke unnlate noen innsats som kan fri våre medmennesker fra plagene av krig.

 

30.    Gi større muligheter til det sivile samfunn generelt til å bidra.


Fredsplanen basert på Stillhet - Musikk - Sang er et svar.

 

Det er derfor et ønske, å presentere fredsplanen overfor FNs Generalforsamling.

 

 

 

 


*

 

 

 

 

 

 

Frihetens vind blåser over verden

 

 

Kjærlighetens vind blåser over verden

 

 

Fredens vind blåser over verden

 

 

 

 

 www.worldpeace.no