NORDEN

 

ØVELSER / APPELLER

 

Appell statsoverhoder - Verdenserklæringen for Fred


Overrekkelse - Fredens Sten

 

 

*  *  *1.
NORGE
Statsministeren ?
... Appell Erklæring
   
Kong Harald ?
... Fredens Sten
2.
SVERIGE
Statsministeren ?
... Appell Erklæring
   
Kong Carl Gustaf ?
... Fredens Sten
3.
DANMARK
Statsministeren ?
... Appell Erklæring
   
Dronning Margrethe ?
... Fredens Sten
4.
ISLAND
President ?
...
5.
GRØNLAND
Formann ?
...
6.
FÆRØYENE
Lagmann ? ...
7.
FINLAND
President ? ...
8.
AALAND
Landråd ? ...
9.
ESTLAND
President ? ..
10.
LATVIA
President ? ...
11.
LITAUEN
President .? ...
12. SAMELAND President (N) ...
    Ordfører (S) ...
    President (F) ...
    Leder (R) ...
    Leder (R) ...