LEGG VÅPNENE NED !

  “VI SKAL SMI VÅRE SVERD OM TIL PLOGSKJÆR” ,

står det under denne statuen i FN-parken - New York.

Bronsestatuen ble gitt til FN og verdenssamfunnet av Sovjetunionen i 1959.
Statuen symboliserer, - menneskenes ønske om å legge våpnene ned.
Et signal til verden, - om å skape sverdet, våpnene, og krigens verktøy og ressurser om til kreative verktøy, til nytte for menneskeheten.

Gjøre slutt på all krig og vold.

Til alle tider har sverdet vært et verktøy for utøvelse av makt.
Makt til å erobre, regjere og kontrollere. Vise autoritet og utøve handlekraft.

 

Sverdet har utviklet seg.

I dag til geværer, kanoner, raketter, bomber og granater, - kaprede fly, droner, selvmordsbomber, kjemiske og biologiske våpen.
- Og atomvåpen !


Sverdet er i dag så sterkt at vi kan utslette hverandre fullstendig.

Det er nødvendig å påminne dette !

 

Verden over erfarer vi sverdet. - Våpen, vold og terrror, - bruk av makt, politi og soldater.

Og konflikter og volden fortsetter. Den blusser stadig opp igjen.

 

Bruk av makt beseirer ikke volden.
Dette fordi makt og vold er krefter av samme natur, som gir næring til hverandre.


Kjærlighet lykkes.

 

 *

FN´s mål er klart: - En verden uten vold og varig fred.

Statuen i FN-parken forteller:

- Legg våpnene ned !
- Skap sverdet, - våpnene om til redskaper for fred !
 


Som svar på dette, - er sverdet skapt om til et musikkinstrument, - en klokkestav, - a chime.

Dette for å signalisere, - at vi allerede fra i dag, kan bruke sverdet til noe annet, - enn makt og vold.


Vi kan bruke sverdet til å skape musikk, - som vern mot vold, - et verktøy for fred.På sverdet spilles et Freds - Signal
.

Signalet sender ut, - som musikk, - en
global appell - om å legge våpnene ned.

Global Disarm Call
Global Disarm Ca
ll   - er også ute på 60 språk

 

 

Alle Verdensborgere !

 

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !
- LEGG VÅPNENE NED !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !

 

 

 

 

 

ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no