LEGG VÅPNENE NED !

  “VI SKAL SMI VÅRE SVERD OM TIL PLOGSKJÆR” ,

står det under denne statuen i FN-parken i New York.


Statuen ble gitt som gave til FN og verdenssamfunnet fra Sovjetunionen i 1959.
Den symboliserer:

Menneskets ønske om å legge våpnene ned.


Et signal til verden:
Om å skape sverdet og våpnene om til verktøy til nytte for menneskeheten.


For å gjøre slutt på all krig og vold.

Til alle tider har sverdet vært et verktøy for utøvelse av makt.
Makt til å erobre, regjere og kontrollere, - vise autoritet og handlekraft.

 

Sverdet har utviklet seg.
I dag til geværer, kanoner, raketter, bomber og granater, - kaprede fly, droner, selvmordsbomber, kjemiske og biologiske våpen.

Og atomvåpen !


Sverdet er i dag så sterkt at vi kan utslette hverandre fullstendig.

Det er nødvendig å påminne dette !

 

Verden over erfarer vi sverdet;
Våpen, vold, terrror, - bruk av makt, politi og soldater.

Og konflikter og volden fortsetter.
Igjen og igjen blusser det opp.

 

Bruk av makt beseirer ikke volden.
Dette fordi makt og vold er krefter av samme natur, som gir næring til hverandre.


Kjærlighet lykkes.
FN´s mål er klart:

En verden uten krig og vold.


Statuen i FN-parken forteller:

Legg våpnene ned !
Skap sverdet, - våpnene om, - til redskaper for fred !
 Som svar på dette
;

er sverdet skapt om til;
Et musikkinstrument, - en klokkestav, - a chime.


For å signalisere;
at vi allerede fra i dag kan skape sverdet om, - og bruke det til noe annet enn makt og vold.


Vi kan skape det om til;
Musikk, - som vern mot vold, - et verktøy for fred.På klokkestaven spilles

THE PEACE SIGNALSignalet sender ut som musikk;

Et
globalt signal og appell, - om å legge våpnene ned.


GLOBAL DISARM CALLGLOBAL DISARM CALL - er også ute på 60 språk
Alle Verdensborgere !

 

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !
- LEGG VÅPNENE NED !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !

 

 

 


ARE YOU IN ?
www.worldpeace.no