GLOBAL DISARM CALLDette Freds - Signal

 

for å avslutte all vold ...

 

 

 

Til alle enkeltmennesker - alle statsledere verden over

om å legge våpnene ned ... 
 Alle Verdensborgere !


Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !
- LEGG VÅPNENE NED !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !

 

 

 Global Disarm Ca
ll  - er ute på 60 språkARE YOU IN ?

www.worldpeace.no