FRIHET  -  LIKHET  -  BRORSKAP

 

 

 


Gjennom vår
frie vilje er det vi mennesker frigjør de gode krefter.
Når vi lever ut vår frie vilje sammen, skaper vi et godt samfunn.
Når vi alle sammen lever ut vår frie vilje, skapes et ideelt samfunn. Et samfunn uten hat, krig og vold.

 

Gjennom opplysning, og ved å hjelpe hverandre, skaper vi dette.
Ikke gjennom makt og tvang.

 

At vi i vår tid opplever så mye ondskap og vold, er dette resultat av; - at vi ved bruk av makt har begynt å frarøve hverandre vår frie vilje og selvstendighet.
Og videre øye for øye, tann for tann, har dette utviklet seg fram til slik verden er
i dag.

 

I dag gjør vi det vi kan for å reparere på dette, ved å kontrollere hverandres viljeskrefter, - gjennom fortsatt bruk av makt og tvang.
Vi legitimerer fortsatt bruk av makt, for å sikre oss mot nye maktovergrep, og for å opprettholde det vi kaller maktbalanse.
Men bruk av makt gir ikke varige løsninger. Det viser verden oss.

 

Det er kun gjennom menneskets frie vilje, frivillighet, det skapes varige gode løsninger.

 

Dette fordi den frie viljes kraft i sin natur alltid er god.
Fordi det er kun den som gir enkeltmennesket egen dømmekraft og evnen til å ta avstand fra det onde.
Å gi frihet til andre mennesker, er derfor aldri noen trussel eller til skade for samfunnet som helhet.
Det er når vi hindrer eller frarøver hverandre friheten, at skaden oppstår.

 

Frihet er et selvforpliktende prinsipp.

Frihet er et selvinnfriende og selvopprettholdende prinsipp.

Frihet er et evigvarende prinsipp !

 

Dette fordi frihet for et menneske, alltid er fullstendig avhengig av alle andre menneskers frihet.
Å bygge samfunnet og verden på frivillighet, innebærer derfor aldri noen fare for oss mennesker som fellesskap.

*Sann Frihet, varig frihet mellom mennesker, opplever vi når vi uten frykt har tillit til vår egen og andres frie vilje.
Tillit til at den frie viljes kraft alltid er til det beste.

 

Dermed er det kun frykten som er stridens eple i livet, som vi må overvinne.
Når frykten er overvunnet, stoler vi på oss selv, og vi handler selvstendig og ansvarsfullt til det beste for oss selv og våre omgivelser.

 

Sann Frihet er et nettverk av mennesker som fryktløst lever sammen ut av
fri vilje, selvstendighet og ansvar.

 

Derfor er det nødvendig at vi definerer det å elske som menneskets virkelige arbeid.
Dette fordi den virkelige betydning av å elske, er å gi frihet.

 

 

 

 


FRIHET  -  LIKHET  -  BRORSKAP

 

mellom mennesker er

 

å elske