Wales
Welsh

 


Dinasyddion y Byd !


Penaethiaid ac Arweinwyr gwladwriaethau a llywodraethau'r byd ! - Arweinwyr milwrol, milwyr, heddluoedd, sefydliadau, grwpiau a phob unigolyn yn y byd !

DIARFOGWCH ! - DIARFOGWCH ! - DIARFOGWCH !

Curwch eich cleddyfau, eich arfau, at ddefnydd arall, at HEDDWCH. Ar gyfer plant y byd, ar gyfer eu RHYDDID i godi heb ofni rhyfel a thrais !

DIARFOGWCH ! - CARWCH ! - UNWCH !


English

 


World Citizens !

All Heads and Leaders of states and governments in the world ! - Military leaders, soldiers, police, organizations, groups, and all single individuals in the world !

DISARM ! - DISARM ! - DISARM !

Beat your swords, your weapons, into another practice, for PEACE. To the children in the world, to their FREEDOM to rise with no more fear from war and violence !

DISARM ! - LOVE ! - UNITE !

 

 


 

 

PUT YOUR VOICE TO THE CALL


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no