Sweden
Swedish

 


Alla Världsborgare !

Alla ledare för världens stater ! - Alla militära ledare, soldater, poliser, organisationer, grupper och enskilda människor i hela världen !

LÄGG NED VAPNEN ! - LÄGG NED VAPNEN ! - LÄGG NED VAPNEN !

Gör om dem till redskap för fred, så att barnen i världen upplevar friheten att växa upp utan mer fruktan för krig och våld !

LÄGG NED VAPNEN ! - ÄLSKA ! - FÖRENA !

 


 


G
IVA DIN RÖST TIL UPPROPET

 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no