Norway

NorwegianAlle Verdensborgere !

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og enkeltmennesker verden over !

LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp uten mer frykt for krig og vold !

LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !


Nynorsk - New NorseAlle Verdsborgarar !

Alle statsleiarar i verda ! - Alle militære leiarar, soldatar, politi, organisasjonar, grupper og einskildmenneske i heile verda !

LEGG NED VÅPNA ! - LEGG NED VÅPNA ! - LEGG NED VÅPNA !

Gjer dei om til reiskapar for fred. Slik at borna i verda opplever fridomen til å vekse opp utan å vere redd meir for krig og vald !

LEGG NED VÅPNA ! - ELSKE ! - GÅ SAMAN !

GI DIN STEMME TIL OPPROPET


GJE DI STEMME TIL OPPROPET


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no