BahamasEnglish

 


World Citizens !

All Heads and Leaders of states and governments in the world ! - Military leaders, soldiers, police, organizations, groups, and all single individuals in the world !

DISARM ! - DISARM ! - DISARM !

Beat your swords, your weapons, into another practice, for PEACE. To the children in the world, to their FREEDOM to rise with no more fear from war and violence !

DISARM ! - LOVE ! - UNITE !


Haitian-Kreyol

 

Mesaj pou tout moun nan lemonn !

Pou tout chèf Leta ak tout chèf gouvènman nan lemonn ! - Pou tout chèf militè, ofisye lapolis, rebèl ak lòt gwoupman epi tout endividi nan lemonn ki gen zam nan men yo !

VOYE ZAM-NOU JETE ! - VOYE ZAM-NOU JETE ! - VOYE ZAM-NOU JETE !

Fè zam-nou tounen yon fòs pou lapè. Konsa piti-nou ak tout lòt timoun va grandi nan LIBÈTE san yo pa janm gen laperèz sibi ni lagè ni vyolans !

VOYE ZAM-NOU JETE ! - FÒ NOU RENMEN YOUN LÒT ! - METE TÈT-NOU ANSAMN !

 

 


 

 PUT YOUR VOICE TO THE CALL


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no