TREKKFUGLER



Lengter ... Venter

Født frie ... Som fugler



Venter på signalet

Signalet kommer



Setter kroppen i bevegelse

Ingen nøling ... lekende lett ... energien øker



Flokken tar av sammen

Trekker sammen

Samarbeidet løfter selv det svakeste ledd helt frem