SPORT


BADMINTON FOR FRED


Mange barn og unge lever i dag i en tøff hverdag.

Det gjelder barn i Norge.

Og millioner av barn under ekstreme forhold ute i verden.

- Vi vet jo om bruk av makt og tvang, - vold, kriger, barnesoldater, - sult og fattigdom ...
Sporten badminton er derfor nå for meg, - et verktøy, - for å sette fokus på frivillighet, omsorg, lek og glede.
- Ikke minst på ressursfordelingen i verden.


I all enkelhet, - sportslig aktivitet sammen med andre er hyggelig samvær: - Det er helsebringende, - det er brobyggende, - det er fredsskapende.

Ja, har vi det hyggelig, lekfullt og morsomt sammen, - og hjelper hverandre, - blir hverdagen bedre, - ja verden bedre !


Jeg ønsker derfor å formidle badminton, - som et verktøy for fred
.
......
United Nations ...
" Sport is a language everyone of us can speak. "

(Ban Ki-moon - UN Secretary-General)


...


" A community that plays together stays together. "

(Kofi Annan - former UN Secretary-General)


..." Sport has a crucial role to play in the efforts of the United Nations to improve the lives of people around the world. "

" Sport builds bridges between individuals and across communities, providing a fertile ground for sowing the seeds of development and peace.
"

" Sport unites people of all social classes, cultures and religions in a positive and educational way. "

(Wilfried Lemke - Special Adviser to the UN Secretary-General on Sport for Development and Peace)
...IBF og UNICEF

I 2004 inngikk IBF - det Internasjonale Badminton Forbundet og UNICEF et samarbeid.

Ved å anerkjenne sport som en av de globale nøkkelspråk som bringer mennesker sammen.
Og sport som en viktig rolle i det å forbedre barns liv, var målet å fokusere på:

Beskyttelse av barn, - helse, - og tilgang til grunnleggende undervisning for barn og unge verden over.


IBF oppfordret spillere og trenere til å støtte oppunder dette samarbeidet........FNs mål er å bekjempe fattigdom ...


Om vi virkelig vil, er dette mulig.
Det finnes nok ressurser i verden til å hjelpe alle.


.....

 
Badminton er for meg også kultur.

Det er kunst, - rytme, dans, estetikk. 
Det er et vidunderlig vakkert, fartsfullt og morsomt spill, - i det å finne og uttrykke det perfekte øyeblikk.


Når man finner det perfekte øyeblikk, - oppleves dette godt, - og vi hever oss over det å være best for egen vinning.
Samtidig blir dette inspirerende og godt også for andre.

http://www.worldpeace.no/DET-PERFEKTE-OYEBLIKK-BADMINTON.htm...


BADMINTON FOR PEACE