JEG DRØMMER OM EN DAG

JEG DRØMMER OM EN DAG ... DA VI ALLE HUSKER

JEG DRØMMER OM DEN DAG ... DET ER FRED PÅ JORD


Oslo - 2022


Et barn er født i dag ...

Mange barn er født i dag ...

Med den rett til å vokse opp og leve i - en verden uten krig og vold.

Alle har vi denne rett.

Vi er alle
verdensborgere - "født frie".
Dette er derfor en invitasjon til deg, om å gi din stemme til det globale oppropet - for en verden uten vold - en verden i fred.


GLOBAL DISARM CALL
    ... på 60 språk


Fred på jord er ikke avhengig av mirakler, men vår vilje til handling.
Mitt ønske er derfor, at vi nå ...

- Tar frem det hvite flagget,

- Slutter å produsere og bruke makt og våpen mot hverandre,


- Legger våpnene ned !For drømmen om å leve fredelig sammen, lever i hver og en av oss.

- Vi har alle vært barn en gang.

Da er det å hente frem denne drømmen, og realisere den.Du kan gi din stemme til oppropet her ...

GLOBALT OPPROP

...FNs mål er klart: En verden uten vold og varig fred.

For å skape dette, var alle verdens ledere av FN-landene samlet september 2000.

Da vedtok de Tusenårs-erklæringen.

Erklæringen, som også Norge var med å vedta, sier:


2.    Vi har et kollektivt ansvar, spesielt for barna i verden.

4.    Vi er målbevisst bestemt å etablere varig fred i hele verden.

5.    Sikre at globalisering blir en positiv kraft for alle. Gjennom bred og utholdende innsats.

8.    Vi vil ikke unnlate noen innsats, som kan fri våre medmennesker fra plagene av krig.

30.  Gi større muligheter til det sivile samfunn generelt til å bidra.
Det er derfor et mål, en dag be alle verdens ledere legge våpnene ned - skape fred, overfor FNs General Forsamling.


...


Veldig gledelig er det, at enkeltmennesker fra 127 land, fra alle kontinenter,

har gitt sin stemme til oppropet ...

I AM IN


Med vennlig hilsenJan Jacobsen

 
www.worldpeace.no      jan@worldpeace.no


' PEACE IS STRONG ENOUGH '