SAN YA MA
 
        “ fred ”Sinnet hviler stille

øyeblikk for øyeblikk

ønsker oppfylles