Når du ønsker til en stjerne

du finner deg selv så gjerne

 

og drømmer blir virkelige