Haiti

Haitian-Kreyol

 

Mesaj pou tout moun nan lemonn !

Pou tout chèf Leta ak tout chèf gouvènman nan lemonn ! - Pou tout chèf militè, ofisye lapolis, rebèl ak lòt gwoupman epi tout endividi nan lemonn ki gen zam nan men yo !

VOYE ZAM-NOU JETE ! - VOYE ZAM-NOU JETE ! - VOYE ZAM-NOU JETE !

Fè zam-nou tounen yon fòs pou lapè. Konsa piti-nou ak tout lòt timoun va grandi nan LIBÈTE san yo pa janm gen laperèz sibi ni lagè ni vyolans !

VOYE ZAM-NOU JETE ! - FÒ NOU RENMEN YOUN LÒT ! - METE TÈT-NOU ANSAMN !

 FrenchCitoyens du Monde !

À tous les chefs d'État et de gouvernement dans le monde ! - À tous les chefs militaires, aux soldats, aux forces de police, aux organisations et autres groupes, et aux simples particuliers à travers le monde !

DÉPOSEZ LES ARMES ! - DÉPOSEZ LES ARMES ! - DÉPOSEZ LES ARMES !

Convertissez ces armes en instruments pour la PAIX afin que tous les enfants du monde jouissent de la LIBERTÉ de grandir sans plus jamais avoir à redouter la guerre ni la violence !

DÉSARMEZ ! - AIMEZ-VOUS ! - UNISSEZ-VOUS !

 

 


 

 

PUT YOUR VOICE TO THE CALL


 


ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no