FN-dagen - 24.10.2008
Nobel-instituttet

Visjon for en atomvåpenfri verden
- hva kan gjøres ?

Kjære dere alle.
Mitt navn er Jan Jacobsen
.

Jeg er en borger som arbeider for fred.
Jeg har et innspill for en atomvåpenfri verden, som jeg ønsker å dele.


Hjertelig takk til Jonas Gahr Støre og alle dere andre, for inspirerende innlegg og meget viktig kunnskap,
om en oppgave som utfordrer det ytterste i oss alle, som medmennesker.

Atomvåpnene er den ytterste gren av et globalt makt- og våpenregime, som vi selv er en del av.
Et regime som fortsatt legitimerer bruk av makt, - for å sikre oss mot nye maktovergrep
og for å opprettholde maktbalanse.


Gjennom dette har vi mistet noe avgjørende viktig.
Vi har mistet tilliten til hverandre. - Tilliten til at vi mennesker innerst inne er gode.

Gjennom dette har vi mistet tilliten til - ja selve livet.
Og dette fordi vi frykter, at det gode i oss ikke er godt nok.


Men, det gode i oss er godt nok.

Derfor er det frykten i seg selv, vi nå må overvinne for å gjenskape en tillitsfull verden.

Når frykten er overvunnet, stoler vi på det gode i oss selv og andre mennesker.
Og vi handler selvstendig og ansvarsfullt. - Til det beste for våre omgivelser.


Og dette oppleves godt
.* * *Som selvstendig, ansvarsfull og tydelig fredsnasjon,
mener jeg derfor det er 3 grep Norge nå kan gjøre, for å gjenskape en tillitsfull og atomvåpenfri verden.


1. - Etablere en fadderordning for foreldreløse barn p.g.a AIDS, i stedet for nye jagerfly.


2. - Slutte å produsere og eksportere våpen.

3. - Avvikle verneplikten, og selv legge våpnene ned.


Disse 3 grepene gjør, at vi ikke lenger nærer oppunder frykten, det som bærer selve atomvåpnene.
Når det ikke lenger er noen grunn til å frykte, følger andre nasjoner etter.

Dermed faller selve grunnlaget for atomvåpnene bort. - Og de blir maktesløse, i seg selv.


Derfor har jeg nå følgende korte poetiske appell, - til utenriksministeren,
til regjeringen, og alle dere andre. - Dette for barna i verden spesielt :


...

Alle verdensborgere !

Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper
og enkeltmennesker verden over !

Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned ! - Legg våpnene ned !

Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp
uten mer frykt for krig og vold !

Legg våpnene ned ! - Elske ! - Forene !

 
www.worldpeace.no