FADDERORDNING I STEDET FOR JAGERFLY !
FNs mål er å bekjempe fattigdom.


O
m vi virkelig vil, er dette mulig.

Det finnes nok ressurser i verden til å hjelpe alle....


Norge kjøper nå nye jagerfly.

Dette koster totalt over 250 milliarder.

Bruk heller disse pengene til en fadderordning for barn.


...Vi trenger i dag en tillitsfull verden.

Med omsorg og varme.


Det gjør vi ikke med flere våpen.

Det
gjør vi ved å legge våpnene ned !


...I dag bruker verden så mye penger på våpenmakt, at vi kan ha fadderordning for 2 milliarder barn hvert år
.

M.a.o. når vi slutter å produsere og bruke våpen og makt mot hverandre,

er det nok ressurser til å hjelpe alle som lider nød
.Jeg håper og tror derfor du er enig i


at veien fremover er ikke å bruke mer penger på våpen,

men heller hjelpe 
alle som lider nød.
Derfor denne oppfordring til Norges regjering nå:


FADDERORDNING I STEDET FOR JAGERFLY !ARE YOU IN ?

www.worldpeace.no