" United Nations
- It's your world ! "


FNs TUSENÅRS ERKLÆRING
FNs mål er klart:

En verden uten vold og varig fred.


For å skape dette, var alle verdens ledere av FN-landene samlet september 2000.

Da vedtok de Tusenårs-erklæringen.
2.    Vi har et kollektivt ansvar, spesielt for barna i verden. 

4.    Vi er målbevisst bestemt å etablere varig fred i hele verden. 

5.    Sikre at globalisering blir en positiv kraft for alle. Gjennom bred og utholdende innsats.

8.    Vi vil ikke unnlate noen innsats som kan fri våre medmennesker fra plagene av krig.

30.  Gi større muligheter til det sivile samfunn generelt til å bidra.
Det er derfor et mål - å be alle verdens ledere legge våpnene ned - skape fred - overfor FNs General Forsamling
.
ARE YOU IN ?www.worldpeace.no