15.000.000
  -  15 millioner barn, kan Norge være fadder for - i et helt år - i stedet for å kjøpe nye jagerfly.

2.000.000.000  -  2 milliarder barn, kan verden være fadder for - hvert år - i stedet for å bruke penger på våpenmakt.
...Stopp å produsere og bruke makt og våpen mot hverandre !


Da er det nok ressurser - til å bekjempe fattigdom !


Hjelpe alle som lider nød !


United Nations Millennium Developmnent GoalsARE YOU IN ?

www.worldpeace.no